Algemene voorwaarden

 § 1 Algemeen

 1. De internetwinkel www.baushoponline.com gedreven is door Bau-Shop Sp. z o.o. gevestigd in Szczecin, ingeschreven in het Handelsregister in Szczecin: rejestr przedsiębiorcόw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, onder het nummer 439801, (btw-identificatienummer NIP: 8522600080, REGON: 321298399), vestigingsadres en postadres: Kurow 15 72-001 Kolbaskowo Poland, verder te noemen “de verkoper”.
 2. De internetwinkel www.baushoponline.com verkoopt online originele producten aangeboden op zijn website.
 3. De klanten van internetwinkel www.baushoponline.com dienen meerderjarig zijn. Verder de klant kan één van de volgende juridische vormen hebben: een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid gevestigd in Polen.
 4. De aangeboden artikelen zijn uitsluitend voor de Poolse markt bedoeld. De bestellingen worden alleen in Polen uitgevoerd en dienen in Poolse taal worden geplaatst.

 

§ 2 Aanbod en prijs

 1. Alle prijzen die op de website van de internetwinkel www.baushoponline.com zijn aangegeven luiden in Poolse złoty inclusief de omzetbelasting (VAT).
 2. De op de website www.baushoponline.com getoonde prijzen evenals de omschrijvingen van de desbetreffende producten hebben slechts een informatief karakter en maken geen deel uit een offerte zoals in Pools Civiele Recht (Kodeks cywilny) wordt aangegeven. Het is pas een sprake van een bindend karakter indien de bestelling in uitvoering wordt genomen door de verkoper (een e-mail met bevestiging dat de bestelling in uitvoering is).
 3. De verkoper dient er voor zorgen dat de getoonde informatie over het aanbod op de website www.baushoponline.com aansluit op de actuele voorraad. Indien de bestelde goederen niet leverbaar zijn of gedeeltelijk leverbaar zijn, dient de verkoper onmiddellijk de klant hiervan op de hoogte te stellen en de verkoper dient de volledige betaling voor de bestelling aan de klant te restitueren.
 4. De klanten van de internetwinkel www.baushoponline.com deelnemen in aanbiedingen en kortingen welke op de website van de winkel aangegeven zijn. De goederen worden aangeboden zolang de voorraad strekt.
 5. De afgebeelde fineerhout op de website kan lichtelijk afwijken van werkelijkheid qua kleur, houtnerf en uiterlijk. Voor de gevolgen van de aankoop van de onjuiste hoeveelheid van het product wordt uitsluitend de klant verantwoordelijk. Indien het product wordt voor de onjuiste doeleinden aangeschaft wordt voor de gevolgen daarvan uitsluitend de klant verantwoordelijk gesteld.
 6. Bau-Shop Sp. z o.o. wordt niet aansprakelijk gesteld voor de eventuele tekortkomingen in de voorraad bij de producenten of voor de te late leveringen die door de producent komen. Tevens Bau-Shop Sp. z o.o. wordt niet aansprakelijk gesteld voor de te late leveringen veroorzaakt door de overmacht.

§ 3 Bestellingen plaatsen

 

 1. De bestellingen kunnen op 2 manieren worden geplaatst: door middel van een aangemaakt account voor de geregistreerde klanten of door middel van een bestellingsformulier.
 2. De bestellingen geregistreerde klanten:
  1. Om in te loggen dient er e-mailadres en wachtwoord aangemaakt te worden.
  2. Om bestelling via een account te kunnen plaatsen dient men eerst zich registreren.
  3. Tijdens de registratie dient men de volgende gegevens vermelden: e-mailadres, wachtwoord en bevestiging daarvan, naam/naam entiteit, woonadres/leveringsadres, e-mailadres en telefoonnummer. Er bestaan mogelijkheden om een ander leveringsadres aan te geven en een VAT-factuur op te vragen. Verder dient men de algemene voorwaarden en privacybeleid te accepteren. Verder dient men aan te geven of hij meerjarig is. Vervolgens dient men een account te activeren door op een link te drukken in de ontvangen e-mail.
  4. Nadat de klant geregistreerd is / ingelogd is, verschijn op het beeldscherm een hoofdpagina. In de rechte hoek van het beeldscherm bevindt zich een “Winkelmand” knop.
  5. De koper maakt een keuze uit het aangeboden assortiment die op hoofdpagina gepresenteerd is. Op de hoofdpagina zijn de categorieën van alle producten weergegeven. De klant maakt zijn keuze uit het assortiment en drukt op de knop “Toevoegen aan winkelmand”, die naast het product staat.
  6. De klant dient aan te geven de hoeveelheid van de te bestellen goederen en indien van toepassing andere kenmerken van het product. Vervolgens drukt de klant op een knop”Verder”. Er bestaat ook een mogelijkheid om terug te gaan naar de vorige pagina door het drukken op een “Terug” knop.
  7. Nadat de “Volgende” knop is ingedrukt komt een informatie op het beeldscherm over leveringskosten en verwachte termijn van de uitvoering van de besteling (de leveringstermijn is hier niet inbegrepen).
  8. Indien de klant akkoord gaat met de leveringskosten en de uitvoeringstermijn drukt hij op “Verder” knop. De klant kan ook op”Terug” knop drukken. Nadat een optie “Verder” is gekozen, komt er op het beeldscherm de inhoud van “Winkelmand”op, die een lijst met de door klant gekozen producten bevat.
  9. In de winkelmand heeft de klant de mogelijkheid om de hoeveelheden van de gekozen producten te wijzigen.
  10. Indien de hoeveelheden zijn gewijzigd drukt de klant op “Vernieuwen” knop.
  11. Binnen de functie winkelmand heeft de klant een mogelijkheid om verder te gaan winkelen of afrekenen.
  12. De klant controleert de juistheid van de op de lijst opgenomen producten en vervolgens drukt hij op “Afrekenen” knop. Op het beeldscherm verschijnt een verklaring betreffende de intentie om de koopovereenkomst met de verkoper af te sluiten. Tevens bestaat er de mogelijkheid om verder te gaan winkelen.
  13. De klant dient leveringsadres aan te geven en eventuele aantekeningen plaatsen, daarna dient er knop “Verder” worden ingedrukt.
  14. Op de beeldscherm komen de betalingskeuzes te staan (zoals: bankoverschrijving, Paypal, Ideal etc). Verder bestaat er een optie “VAT (BTW)-factuur”. De klant dient aan te geven of hij meerjarig is. 
  15. Op de beeldscherm verschijnt een bevestiging van de geplaatste bestelling. Tegelijkertijd wordt een bevestiging van de bestelling met het toegekende bestelnummer en datum van de geplaatste besteling aan de klant gemaild.
  16. De verkoper behoudt zich het recht om de klant per e-mail of telefonisch op de hoogte te stellen indien de bestelling niet uitgevoerd kan worden vanwege onjuiste handelingen of voorraadtekort. Indien binnen 24 uur nadat de bestelling geplaatst is het niet lukt om de contact met de klant op te nemen behoudt zicht de verkoper het recht om de bestelling te annuleren.
  17. De klant dient over de volledige informatie inzake de bestelling beschikken. Daarvoor de contactgegevens (e-mailaders en telefoonnummer) van de verkoper dienen duidelijk op de website worden vermeldt. Bij het leggen van een contact met de verkoper dient de klant de bestellingsgegevens verstrekken om de informatie over de status van de bestelling te ontvangen.
  18. Bestellingen via bestellingsformulieren
   1. De voorwaarde om de geldige bestelling via formulier te plaatsen is het invullen met de juiste gegevens een bestellingsformulier die op de website van www.baushoponline.com te vinden is.
   2. De klant dient een e-mailadres en telefoonnummer aan te geven zodat de bevestiging van de geplaatste bestelling kan volgen.
   3. De verkoper bevestigd elke bestelling per e-mail.
   4. De volgende betalingsmethodes beschikbaar zijn: bankoverschrijving, Paypall, Ideal etc. 
   5. De bepalingen van art.2, lid p en q zijn hier ook van toepassing
   6. In gegronde gevallen behoudt zich de verkoper het recht om de bestelling te annuleren.
   7. De bestellingen kunnen 24 uur,7 dagen per week worden geplaatst. De bestellingen voor 10:00 uur worden de zelfde werkdag in behandeling genomen. Bestellingen na 10:00 worden de volgende dag behandeld. 
   8. De verkoper maakt een verkoopbewijs aan. De VAT-factuur wordt opgemaakt indien de klant hiervoor kiest. Deze optie is op de website beschikbaar en de klant die hiervoor kiest dient de juiste gegevens in te vullen zodat de VAT-factuur met de juiste gegevens kan worden opgesteld.

§ 4 Wijziging van bestelling

 1. De wijziging van de besteling uitsluitend mogelijk is totdat de goederen aan de bezorgingsdienst is overgedragen. De wijziging vindt dan schriftelijk plaats per e-mail of telefonisch. Bij het doorgeven van een wijziging wordt een bestellingnummer opgevraagd.
 2. Het bericht over de wijziging van de bestelling wordt per e-mail naar de klant toegezonden.
 3. De op maat gemaakte bestellingen (waarbij de specifieke eigenschappen door een klant worden bepaald) of de bestellingen die niet tot het gewone aanbod van de internetwinkel behoren worden niet gewijzigd.

 

§ 5 Annuleringen

De bestellingen worden kostenlos geannuleerd, behalve de bestellingen die reeds naar de klant opgestuurd zijn. In deze gevallen zijn de leveringskosten volledig op de rekening van de klant. De ongewone bestellingen die niet tot het dagelijkse aanbod behoren worden niet geannuleerd. Verven die op kleur gemaakt worden kunnen niet geanuleerd worden.

§ 6 Bezorgingskosten

 

 1. De bestelde goederen worden aan de opgegeven leveringsplaats door de bezorgingsdienst geleverd.
 2. De prijzen van de producten zijn exclusief bezorgingskosten. De prijzen zijn bij elke product aangegeven. De bezorgingskosten worden apart bij het plaatsen van de bestelling aangegeven.
 3. Indien de bestellingen betreffen bepaalde producten / materialen (zoals: vloeren, ceramische producten en andere bouwstoffen/bouwmaterialen) en hun totaal waarde niet meer dan 500 zł is, kunnen de bezorgingskosten wijzigen. Over de wijziging van de leveringskosten, wordt de klant in kennis genomen.

 

§ 7 Levering en betaling

 1. De verwachte uitvoering van bestelling wordt bij elke product afzonderlijk vermeld. In het geval, dat het bestelde product niet op voorraad is, wordt de koper onmiddellijk over de nieuwe verwachte termijn geïnformeerd. Als de klant niet met de nieuwe termijn akkoord gaat of de klant gaat niet met de nieuwe prijs van de nieuwe bestelling akkoord, wordt de bestelling niet in de behandeling genomen. Bij de termijn van de uitvoering van de besteling dient een leveringstermijn van gemiddeld 3 werkdagen worden opgeteld.
 2. De bestelling wordt in behandeling genomen nadat de betaling door de verkoper is ontvangen, tenzij de koper een consument is.
 3. De verkoper wordt niet aansprakelijk gesteld voor de te late leveringen, welke door de producent of de koerierdienst komt.
 4. De klant dient het totale bedrag te betalen die bestaat uit de optelsom van de prijzen voor gekochte goederen en de verzendkosten.
 5. De verkoper behoudt zich een recht om de onjuist ingevulde bestelformulieren te weigeren. Tevens worden de bestellingen geweigerd indien:
  1. de betaling wordt niet geautoriseerd door het betalingssysteem
  2. de te ontvangen betaling wordt niet binnen de gestelde betaaltermijn ontvangen.
  3. De koper wordt aansprakelijk geacht indien de opgegeven gegevens onjuist of gebrekkig zijn.
  4. De koper zorgt er voor dat de weg/wegen naar de leveringsplaats geschikt voor het transport is/zijn. De klant geeft de route van de wegen naar de bestemming aan. Indien de geschikte wegen voor het transport worden niet aangegeven, komen de eventuele schadekosten die gelopen zijn vanwege de ontoereikende routes op de rekening van de klant. In het geval van een hinder op de weg (bijv. wegwerkzaamheden) naar de bestemming aanwezig is dient de klant bij het plaatsen van de bestelling hierover de verkoper op de hoogte te stellen.
  5. Bij de aflevering van de goederen een medewerker die bevoegd is om de afgifte document namens de klant te tekenen dient eerst de leverde goederen te inspecteren op de juiste hoeveelheden en kwaliteit en beschadigingen.
  6. Indien de ontvangst van de levering wordt geweigerd, de levering te laat is of onjuist is, wordt de klant geacht de schadevergoeding te betalen ongeacht het feit dat hij voor de goederen heeft betaald.
  7. Indien meer klanten gezamenlijk één bestelling plaatsen worden ze gezamenlijk aansprakelijk geacht de levering in goede orde te ontvangen en verschuldigde bedrag te betalen.

§ 8 Consumenten

 1. Ingevolge de art. 7 lid 1 van de Poolse verordening bescherming van de consumentenrechten (ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektόrych praw konsumentόw) en de antwoordgelijkheid voor de schade veroorzaakt door het gevaarlijke product, de consument/klant die op afstand de overeenkomst heeft gesloten, kan hij de overeenkomst zonder de opgaaf van redenen ontbinden schriftelijk binnen 10 dagen na de aflevering, met uitzondering van het volgende lid.
 2. Ingevolge de Poolse verordening bescherming de consumentenrechten (art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektόrych praw konsumentόw) het recht tot het ontbinden van de overeenkomst die op afstand is gesloten wordt niet toegepast indien de consument zelf de kenmerken van de bestelde goederen heeft bepaald.
 3. De retourzending wordt in behandeling genomen indien de geretourneerde goederen in de originele en onbeschadigde verpakking, zonder de duidelijke tekens van gebruik worden aangeboden. De verkoper zal betaling minus de gemakte verzendkosten terugbetalen. De kosten van het terugzenden zijn voor rekening van de klant.
 4. Bij terugzending dienen de originele documenten zoals bewijs van verkoop en ondergetekende retourformulier worden bijgesloten. Beide documenten dienen aangehecht te zijn aan het product, op zodanige wijze dat de verpakking dient onbeschadigd te blijven. De retourkosten zijn voor rekening van de klant. De klant dient naar behoren de retourzending aan de verkoper aanbieden. Indien de retourzending beschadigd is kan de verkoper de retourzending in ontvangst nemen of het terugbetaalde bedrag verminderen met de schadekosten. Nadat de retourzending is ontvangen, wordt de betaling terugbetaald en indien van toepassing een creditfactuur wordt aangemakt en opgestuurd.
 5. Het terugbetalen van betaling (behalve verzendkosten) vindplaats nadat alle bovenstaande voorwaarden zijn nagekomen. De verkoper maakt het bedrag binnen 14 werkdagen aan de klant over.

 

 

 

 

§ 9 Reclamatieprocedure

 1. De klant heeft de verplichting de geleverde goederen op zijn kwaliteit bij de aanwezigheid van de medewerker bezorgingsdienst te inspecteren. Bij de geconstateerde beschadigingen of gebreken vult de klant een reclamatieformulier in (de bezorger beschikt over zulke formulieren). Bij ondertekening van de vrachtbrief aanvaard u de goederen zoals ze zijn geleverd. Beschadigde goederen mag u niet aanvaarden bij aflevering en dus weigeren bij de transporteur.
 2. De internetwinkel www.baushoponline.com verkoopt producten die rechtstreeks van de producenten afkomstig zijn, waarop de geldende producentgaranties van toepassing zijn. De verkoper is niet verantwoordelijk gesteld voor de kwaliteit van het product indien de klant op zijn verzoek de samenstelling of eigenschappen van het product heeft gewijzigd.
 3. De garantievoorwaarden worden elke keer meegeleverd samen met de verkochte producten.
 4. Op het moment van levering het eigendomsrecht overgaat naar de klant evenals alle risico’s van het bezit en verlies.
 5. Nadat de eigendomsrechten op de klant overgaan, en de klant constateert dat product gebreken heeft, kan de volgende van toepassing zijn:
  1. De klant gebruikmaakt van garantievergoeding die door de garant wordt aangeboden of de klant start een garantieprocedure bij de verkoper (indien de goederen onder de garantie vallen).
  2. De klant start een reclamatieprocedure op grond van Poolse Civiele Wet:  ust.z dn. 27 lipca 2002r.  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
  3. De klant aangaat reclamatieprocedure door middel van de wettelijke waarborg op grond van Poolse Civiele Wet: Kodeks cywilny.
  4. De ingevulde garantiebewijs dient samen met de product aan verkoper worden toegezonden.
  5. De verkoper wordt uitsluitend aansprakelijk geacht voor de gebrekkige goederen die in strijd met de overeenkomst blijken te zijn. Tevens de reclamatie van toepassing is indien de verkoper wordt van het gebrek/defect  binnen de termijn van 2 jaar na de datum van aankoop op de hoogte gesteld, ingevolge Poolse Civiele Wet: art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Het recht ingevolge art. 8 van de in eerste zin genoemde verordening vervaalt indien de klant niet binnen 2 maanden over het geconstateerde gebrek heeft de verkoper op de hoogte gesteld.
  6. Elke reclamatie dient schriftelijk aan de verkoper per post (aangetekende brief) worden verstuurd. De webwinkel behoudt zich het recht om binnen 7 werkdagen de reclamatie in behandeling te nemen. Indien de technische expertise nodig is om het defect te beoordelen, wordt termijn van 14 werkdagen toegepast.
  7. Indien de reclamatie blijkt ongrondig te zijn, komen de verzendkosten en expertisekosten op rekening van de koper.

§ 10 Eindbepalingen

 1. De verkoper behoudt zich het recht voor om de wijzigingen in aanbod en de algemene bepalingen zonder eerdere aankondiging te wijzigen. De gemaakte wijzigingen worden op de website gepubliceerd.
 2. Voor alle andere gevallen die niet in de bepalingen van deze algemene voorwaarden voorkomen, is Poolse Civiele Wet : Kodeks Cywilny van toepassing.
 3. Alle geschillen zullen aan de rechtbank van de vestigingsplaats van de verkoper worden onderworpen.